กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม279,686.4454,000.0080.7 %5.017,748.781,251.5492.9 %5.0
รวม 279,686 54,000 80.69 % 17,749 1,252 92.95 %