กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ197,725.55364,946.00-84.6 %0.06,658.491,764.3473.5 %5.0
รวม 197,726 364,946 -84.57 % 6,658 1,764 73.50 %