สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ137,288.55185,000.00-34.8 %0.06,136.34567.9090.7 %5.0
รวม 137,289 185,000 -34.75 % 6,136 568 90.75 %