สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี130,471.38117,373.0010.0 %5.05,873.70766.6586.9 %5.0
รวม 130,471 117,373 10.04 % 5,874 767 86.95 %