สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ206,062.88376,348.00-82.6 %0.08,597.02871.5089.9 %5.0
รวม 206,063 376,348 -82.64 % 8,597 872 89.86 %