สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา97,094.8854,000.0044.4 %5.05,229.60491.7790.6 %5.0
รวม 97,095 54,000 44.38 % 5,230 492 90.60 %