สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน271,382.78420,575.38-55.0 %0.08,822.141,217.5086.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร5,747.0917,636.00-206.9 %0.01,006.55347.8565.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 151,819.9638,101.7126.5 %5.01,059.81509.2252.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 220,400.0315,249.0025.3 %5.0863.99430.8750.1 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์122,650.7122,240.0081.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ28,907.8915,120.0047.7 %5.0266.71461.26-72.9 %0.0
รวม 500,908 528,922 -5.59 % 12,019 2,967 75.32 %