สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา206,246.34203,986.001.1 %0.53,463.042,311.0333.3 %5.0
รวม 206,246 203,986 1.10 % 3,463 2,311 33.27 %