สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม341,418.38343,426.00-0.6 %0.010,616.857,402.2830.3 %5.0
รวม 341,418 343,426 -0.59 % 10,617 7,402 30.28 %