สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม341,418.38343,426.00-0.6 %0.010,616.857,402.2830.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)237,035.6792,024.0061.2 %5.06,423.997,999.00-24.5 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)281,177.78338,000.00-20.2 %0.09,056.644,759.0947.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)119,113.0036,648.0069.2 %5.05,657.96770.8086.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)114,048.1236,886.0067.7 %5.05,435.961,518.4572.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)156,216.8823,555.0084.9 %5.05,429.713,554.4334.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)120,304.8211,814.0090.2 %5.05,389.06543.6789.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)116,923.7237,313.3068.1 %5.06,328.821,071.7583.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)96,207.6019,039.0080.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)262,982.84227,323.3813.6 %5.06,386.476,256.002.0 %1.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)108,050.8248,629.0055.0 %5.05,273.381,194.0877.4 %5.0
รวม 1,953,480 1,214,658 37.82 % 65,999 35,070 46.86 %