กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,619,611.002,931,985.0019.0 %5.070,520.6658,457.6017.1 %5.0
รวม 3,619,611 2,931,985 19.00 % 70,521 58,458 17.11 %