กองทัพเรือ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพเรือ261,797.09367,992.00-40.6 %0.04,552.8940,721.80-794.4 %0.0
รวม 261,797 367,992 -40.56 % 4,553 40,722 -794.42 %