กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,809,036.507,149,440.00-23.1 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,809,037 7,149,440 -23.07 % 85,588 69,543 18.75 %