สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,124,978.40617,663.0045.1 %5.08,737.722,747.9468.6 %5.0
รวม 1,124,978 617,663 45.10 % 8,738 2,748 68.55 %