กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 294,143.94253,306.0013.9 %5.013,274.525,177.7861.0 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,406.9133,958.00-135.7 %0.03,184.63246.6892.3 %5.0
รวม 308,551 287,264 6.90 % 16,459 5,424 67.04 %