สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง167,051.23121,183.0027.5 %5.06,414.61729.1788.6 %5.0
รวม 167,051 121,183 27.46 % 6,415 729 88.63 %