กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 296,361.97224,983.6324.1 %5.07,268.191,695.2376.7 %5.0
รวม 296,362 224,984 24.08 % 7,268 1,695 76.68 %