กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 242,989.20178,000.0026.7 %5.07,881.021,784.6777.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ56,477.0248,000.0015.0 %5.0445.86679.14-52.3 %0.0
รวม 299,466 226,000 24.53 % 8,327 2,464 70.41 %