สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา233,559.08206,500.0011.6 %5.09,278.644,659.5449.8 %5.0
รวม 233,559 206,500 11.59 % 9,279 4,660 49.78 %