กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 155,705.59142,620.008.4 %4.07,118.112,216.7068.9 %5.0
รวม 155,706 142,620 8.40 % 7,118 2,217 68.86 %