กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 128,660.25101,000.0021.5 %5.05,779.90560.2890.3 %5.0
รวม 128,660 101,000 21.50 % 5,780 560 90.31 %