สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 115,406.40135,200.00-17.2 %0.05,801.78857.2285.2 %5.0
รวม 115,406 135,200 -17.15 % 5,802 857 85.22 %