สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ337,664.13278,560.0017.5 %5.07,230.674,512.6037.6 %5.0
รวม 337,664 278,560 17.50 % 7,231 4,513 37.59 %