สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ210,253.34122,728.0041.6 %5.06,014.40441.2492.7 %5.0
รวม 210,253 122,728 41.63 % 6,014 441 92.66 %