ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน94,801.3633,000.0065.2 %5.04,782.49132.0597.2 %5.0
รวม 94,801 33,000 65.19 % 4,782 132 97.24 %