สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน135,198.30241,338.00-78.5 %0.06,836.712,139.2968.7 %5.0
รวม 135,198 241,338 -78.51 % 6,837 2,139 68.71 %