กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง246,836.11376,000.00-52.3 %0.010,175.99605.6794.0 %5.0
รวม 246,836 376,000 -52.33 % 10,176 606 94.05 %