กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 463,500.56532,390.25-14.9 %0.013,871.713,689.6073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89495.8292.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 220,933.7317,127.0018.2 %5.05,167.90613.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 334,330.5024,712.9028.0 %5.07,092.36805.1188.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 113,155.897,338.3244.2 %5.02,957.05289.9790.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1023,267.7619,584.0015.8 %5.04,959.93418.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1124,525.5921,171.2813.7 %5.02,959.27412.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1219,342.5017,435.629.9 %4.53,005.30372.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1338,881.4932,593.6216.2 %5.03,247.38330.2589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1425,349.4421,940.6213.4 %5.03,867.14324.2491.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 18,368.5313,590.6226.0 %5.04,407.86414.0090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1613,175.9010,716.0018.7 %5.02,691.71416.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1715,141.847,545.0050.2 %5.02,927.08416.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1837,585.8828,541.9524.1 %5.03,292.47302.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1938,551.2432,064.6016.8 %5.03,953.36414.0089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 240,022.8330,959.8722.6 %5.03,867.74218.5094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2019,717.9810,102.1648.8 %5.02,604.17404.5084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2134,901.5423,025.0334.0 %5.06,008.91950.0084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,997.07353.4692.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2329,561.7118,105.0038.8 %5.03,482.27462.9086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2428,658.1920,866.8127.2 %5.04,766.42301.5093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2529,931.7224,269.6718.9 %5.04,602.65414.2691.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2618,143.6910,146.0044.1 %5.04,699.21488.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27105,277.3026,351.0075.0 %5.03,797.19494.0087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2837,068.8227,000.0027.2 %5.04,842.04425.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2918,274.4713,981.0023.5 %5.02,577.16268.6789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 353,872.4420,615.9261.7 %5.019,522.18383.6098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3022,371.3812,198.2045.5 %5.03,519.62495.9085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 436,431.8733,294.498.6 %4.04,063.01342.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 534,970.5926,499.0024.2 %5.03,852.09114.0097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 634,267.4022,996.0032.9 %5.03,575.18300.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 727,267.2218,149.5033.4 %5.04,339.96718.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 831,069.8325,936.0416.5 %5.04,149.84659.1984.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 920,980.9511,814.3243.7 %5.03,644.45338.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 18,731.365,875.5832.7 %5.0444.8166.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 214,190.049,067.8436.1 %5.0409.0942.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน13,204.253,898.1670.5 %5.0416.7036.6591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,783.992,984.8456.0 %5.0425.5176.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง8,594.226,165.8428.3 %5.0474.1176.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6068.8682.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน12,343.144,830.0060.9 %5.0530.39114.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 18,881.354,976.0044.0 %5.0312.1169.4977.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 27,250.992,675.3663.1 %5.0362.7351.3085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย7,767.314,247.0045.3 %5.0463.1169.3585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่9,811.245,526.0043.7 %5.0408.3568.4083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ11,546.327,997.4430.7 %5.0568.7557.9589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน11,821.295,744.8451.4 %5.0640.2076.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน12,949.097,551.0041.7 %5.0473.221.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,115.052,500.8464.9 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค10,244.343,500.0065.8 %5.0421.35141.4066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ10,869.798,425.4422.5 %5.0452.0338.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา11,862.522,198.0081.5 %5.0447.1538.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,889.165,020.4427.1 %5.0394.03114.0071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 111,276.145,171.0054.1 %5.0367.9160.6983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 215,198.106,441.9657.6 %5.0461.3818.5396.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 39,742.892,395.8475.4 %5.0482.1155.0288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม14,212.934,325.6069.6 %5.0492.4076.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,962.52958.0483.9 %5.0514.7257.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 27,230.855,070.0029.9 %5.0625.5280.0587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ12,964.631,559.0488.0 %5.0535.0438.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 18,229.573,410.0058.6 %5.0549.4856.2989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.1270.4579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.8940.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง9,848.566,529.0033.7 %5.0376.5295.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.5772.9775.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 211,328.134,402.8461.1 %5.0349.4847.2686.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ6,756.441,754.0074.0 %5.0382.9676.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี11,370.108,558.0024.7 %5.0452.1947.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0396.9234.2091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 25,015.821,680.0066.5 %5.0273.8348.6582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0427.0847.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง12,217.589,579.8421.6 %5.0444.60190.0057.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว8,786.593,810.0056.6 %5.0437.37172.4960.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง11,580.099,244.0020.2 %5.0499.69114.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา8,544.755,019.0041.3 %5.0374.1675.3279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง8,583.714,670.0045.6 %5.0420.4876.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์8,755.854,611.0047.3 %5.0328.0838.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร9,765.785,954.4439.0 %5.0582.9038.0093.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม14,093.533,080.0078.1 %5.0459.92142.5069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก7,082.173,497.0050.6 %5.0422.71142.5066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่6,774.465,996.0011.5 %5.0601.72114.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 110,230.335,473.0046.5 %5.0392.94114.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 211,394.068,397.8426.3 %5.0256.6738.0085.2 %5.0
รวม 1,848,282 1,385,852 25.02 % 185,867 21,383 88.50 %