สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ337,436.72282,000.0016.4 %5.08,681.442,362.6072.8 %5.0
รวม 337,437 282,000 16.43 % 8,681 2,363 72.79 %