สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ172,077.72102,072.3440.7 %5.05,573.541,261.4177.4 %5.0
รวม 172,078 102,072 40.68 % 5,574 1,261 77.37 %