กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต218,387.00423,000.00-93.7 %0.08,346.896,026.1227.8 %5.0
รวม 218,387 423,000 -93.69 % 8,347 6,026 27.80 %