สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ313,034.94648,000.00-107.0 %0.010,895.122,093.5380.8 %5.0
รวม 313,035 648,000 -107.01 % 10,895 2,094 80.78 %