กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 167,932.64244,000.00-45.3 %0.05,367.181,172.5078.2 %5.0
รวม 167,933 244,000 -45.30 % 5,367 1,173 78.15 %