กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 167,932.64244,000.00-45.3 %0.05,367.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 167,933 244,000 -45.30 % 0 0 0.00 %