สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 119,444.76119,259.000.2 %0.56,151.971,499.6075.6 %5.0
รวม 119,445 119,259 0.16 % 6,152 1,500 75.62 %