กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ156,763.7039,000.0075.1 %5.05,364.05452.0091.6 %5.0
รวม 156,764 39,000 75.12 % 5,364 452 91.57 %