สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน308,383.38314,000.00-1.8 %0.07,099.351,406.2580.2 %5.0
รวม 308,383 314,000 -1.82 % 7,099 1,406 80.19 %