กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา579,340.00438,845.0024.3 %5.05,454.72478.6591.2 %5.0
รวม 579,340 438,845 24.25 % 5,455 479 91.23 %