กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว182,335.59127,124.0030.3 %5.06,486.529,200.81-41.8 %0.0
รวม 182,336 127,124 30.28 % 6,487 9,201 -41.85 %