สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์140,857.05110,000.0021.9 %5.07,490.183,044.0359.4 %5.0
สป.พม. สสว 24,051.105,427.00-34.0 %0.0494.42547.70-10.8 %0.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี14,295.2411,160.0021.9 %5.04,392.701,000.1177.2 %5.0
รวม 159,203 126,587 20.49 % 12,377 4,592 62.90 %