กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ183,167.73165,000.009.9 %4.58,018.591,766.6178.0 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,736.302,895.0075.3 %5.0517.77411.3620.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,282.292,775.6015.4 %5.0778.59510.4434.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,258.754,443.91-36.4 %0.08,121.33208.0597.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,278.011,447.0055.9 %5.0493.54374.3024.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,901.162,548.8076.6 %5.0854.09154.6781.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,324.241,430.6166.9 %5.01,169.40102.3191.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น4,037.953,725.007.8 %3.5897.70157.2682.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,473.402,177.0037.3 %5.0691.37268.7161.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,439.265,793.00-68.4 %0.0398.15260.7034.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,311.972,437.4026.4 %5.0492.42354.9727.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,073.922,177.0029.2 %5.0492.43396.1519.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,147.203,721.0047.9 %5.0692.12206.6070.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,324.943,118.006.2 %3.0635.50421.8633.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,074.893,575.00-16.3 %0.0659.00361.8845.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,414.786,758.00-97.9 %0.0820.80276.5766.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,893.652,601.0046.8 %5.0887.04171.5080.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,434.153,439.0022.4 %5.0749.79343.8754.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,426.772,413.0029.6 %5.0700.59561.3919.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,049.623,959.81-277.3 %0.0598.50354.0840.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,423.522,120.7038.1 %5.0915.53669.7526.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,795.40569.0879.6 %5.0448.69427.194.8 %2.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,116.302,182.0030.0 %5.0579.84333.9942.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,153.824,149.00-31.6 %0.0452.86610.55-34.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,901.05870.0070.0 %5.0849.10878.92-3.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์4,659.123,981.0014.6 %5.0722.96335.4353.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,200.614,074.00-27.3 %0.0685.19309.2054.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,477.794,205.00-20.9 %0.0675.37467.6930.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,905.591,740.0040.1 %5.0441.41218.7250.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,611.684,321.00-19.6 %0.0733.86319.0056.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,602.965,534.0035.7 %5.0844.03869.85-3.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,906.012,605.0033.3 %5.0648.88603.007.1 %3.5
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,151.852,589.0037.6 %5.0548.54573.25-4.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,813.111,304.0065.8 %5.0782.30380.2451.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,925.734,900.000.5 %0.5616.01367.8540.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,275.742,391.0027.0 %5.0405.6445.9588.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,219.254,113.34-27.8 %0.02,380.44415.8882.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,381.543,264.003.5 %1.5746.96591.0720.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร930.291,516.00-63.0 %0.0712.11251.5364.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,061.785,708.13-437.6 %0.0505.56513.32-1.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์17,970.055,109.6171.6 %5.0799.191,194.00-49.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,929.332,014.1031.2 %5.0540.11820.80-52.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,541.811,307.0063.1 %5.01,051.07670.0036.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,175.765,131.63-61.6 %0.0555.2583.2585.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,949.773,000.0024.0 %5.01,027.84763.4325.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,162.044,062.76-28.5 %0.0775.68371.4552.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,788.333,236.0344.1 %5.02,106.691,106.4847.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,010.944,711.6041.2 %5.02,670.67793.5070.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,138.611,385.0066.5 %5.0939.27497.6747.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,909.185,127.74-31.2 %0.01,101.17958.5712.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,405.25378.0088.9 %5.0901.81487.6345.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,819.113,233.50-77.8 %0.0647.18509.3621.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,143.452,731.5513.1 %5.0549.08364.2533.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,327.472,565.8022.9 %5.0800.04214.4173.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่81,095.731,983.0097.6 %5.030,754.25541.4598.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,397.421,386.0068.5 %5.01,825.51943.3548.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,508.863,117.5211.2 %5.0469.80302.3135.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,514.411,635.0053.5 %5.01,225.99542.4355.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,383.373,205.005.3 %2.5715.45426.6540.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี4,209.47923.0078.1 %5.0453.42290.7135.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,956.839,072.0035.0 %5.01,917.76300.0484.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี31,378.7125,676.5418.2 %5.01,532.97736.9951.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,312.1512,222.7614.6 %5.01,639.25438.6573.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี17,403.9317,814.00-2.4 %0.0899.11339.8862.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 19,400.767,529.6061.2 %5.03,355.77861.2374.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,569.3424,046.78-107.8 %0.01,905.48459.9275.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,851.247,734.3212.6 %5.02,586.33785.6769.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,944.3211,771.9830.5 %5.03,023.25548.8681.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,276.049,423.0148.4 %5.02,674.57521.5080.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,842.824,950.0044.0 %5.03,524.50443.0587.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 22,007.9516,387.2525.5 %5.01,426.88531.8262.7 %5.0
รวม 690,002 491,443 28.78 % 117,759 34,695 70.54 %