กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว89,618.5057,776.0035.5 %5.05,351.541,392.6474.0 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี45,089.0914,749.9567.3 %5.02,470.06524.0078.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 8,252.967,869.014.7 %2.02,894.10736.4574.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน43,356.6017,779.3159.0 %5.02,843.34605.7978.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี27,136.4815,150.0044.2 %5.01,062.5078.8592.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ16,567.8610,792.4434.9 %5.02,602.281,127.4456.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,453.3710,617.40-64.5 %0.02,528.18761.5569.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง58,529.8015,989.3872.7 %5.02,926.54716.5775.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา7,136.3013,220.61-85.3 %0.02,398.04706.1970.6 %5.0
รวม 302,141 163,944 45.74 % 25,077 6,649 73.48 %