กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)303,674.28694,232.00-128.6 %0.017,429.866,200.6064.4 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด212,325.66370,382.00-74.4 %0.081,474.7721,190.3574.0 %5.0
รวม 516,000 1,064,614 -106.32 % 98,905 27,391 72.31 %