กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์84,821.7843,659.0048.5 %5.05,442.22901.2583.4 %5.0
รวม 84,822 43,659 48.53 % 5,442 901 83.44 %