กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง351,906.81380,769.00-8.2 %0.012,655.445,223.9858.7 %5.0
รวม 351,907 380,769 -8.20 % 12,655 5,224 58.72 %