กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน219,199.75225,344.00-2.8 %0.010,010.282,143.6378.6 %5.0
รวม 219,200 225,344 -2.80 % 10,010 2,144 78.59 %