กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร148,958.8884,000.0043.6 %5.05,235.86715.2086.3 %5.0
รวม 148,959 84,000 43.61 % 5,236 1,352 74.18 %