กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร184,880.19210,321.00-13.8 %0.07,458.921,767.0076.3 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร2,083.613,349.00-60.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,588.22985.0038.0 %5.01,287.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3764.33603.0021.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 189,316 215,258 -13.70 % 7,459 1,767 0.00 %