กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ179,505.1133,415.0081.4 %5.05,092.03760.5085.1 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี56,896.9117,064.0070.0 %5.02,562.40217.9591.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์20,427.246,827.7866.6 %5.02,461.74499.4179.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง32,561.518,765.0173.1 %5.02,866.97541.2881.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค38,255.7834,938.008.7 %4.01,489.01657.6955.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น24,097.733,943.0083.6 %5.02,580.32468.3381.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม69,893.339,280.0086.7 %5.02,805.42397.2185.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี41,401.889,874.0076.2 %5.01,734.33460.5073.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา11,142.215,964.0046.5 %5.02,933.64679.8076.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,950.009,703.8618.8 %5.01,656.19335.4879.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)122,353.797,149.0094.2 %5.04,853.23208.6495.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี32,782.7717,859.7945.5 %5.02,323.56861.7562.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต33,917.057,925.7276.6 %5.01,145.05463.9359.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 13,932.2616,331.00-17.2 %0.01,679.85395.9476.4 %5.0
รวม 690,640 189,040 72.63 % 36,184 6,948 80.80 %