กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน136,573.2779,237.0042.0 %5.05,883.081,510.2174.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร3,211.978,829.00-174.9 %0.0924.47332.8564.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,856.741,866.40-0.5 %0.01,532.60499.7567.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,292.623,867.00-199.2 %0.03,005.10652.8978.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,405.164,102.50-192.0 %0.01,815.36509.3471.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,322.522,095.20-58.4 %0.02,010.94729.6263.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,221.764,592.00-275.9 %0.02,258.01544.7075.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,186.151,924.00-62.2 %0.01,729.04544.2068.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,447.053,184.00-120.0 %0.01,596.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,883.823,874.00-105.6 %0.01,853.04729.6460.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,122.331,923.90-71.4 %0.01,095.96481.6256.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,493.843,550.40-137.7 %0.02,441.71403.7583.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,312.201,248.004.9 %2.01,690.35494.9770.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,580.751,564.001.1 %0.52,535.271,040.6159.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,684.922,268.9015.5 %5.03,158.12680.7478.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,170.801,501.00-28.2 %0.01,532.78466.4569.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด846.082,012.40-137.8 %0.01,159.67191.8683.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก2,201.962,255.00-2.4 %0.02,774.28481.2382.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,035.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,046.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม892.581,892.00-112.0 %0.01,039.60414.0160.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม1,003.462,802.00-179.2 %0.01,615.87397.1075.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,744.993,336.00-91.2 %0.03,103.48616.5580.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,183.422,780.00-134.9 %0.02,161.21369.0182.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,168.013,639.00-211.6 %0.02,147.59639.0970.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,515.662,983.00-96.8 %0.0670.64345.2748.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,317.603,271.50-148.3 %0.01,470.85342.6076.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,313.562,383.23-81.4 %0.02,329.61582.0775.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,341.581,801.00-34.2 %0.01,434.76498.4265.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,335.971,686.60-26.2 %0.02,208.89350.5584.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,392.593,090.40-121.9 %0.01,170.82392.4666.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์873.001,044.00-19.6 %0.01,730.94530.8169.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,223.892,164.80-76.9 %0.01,511.68934.2238.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,408.002,918.40-107.3 %0.0980.89612.5037.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,525.811,140.6925.2 %5.01,296.07385.2870.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,186.962,532.90-113.4 %0.01,766.13213.8987.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,267.582,947.00-132.5 %0.01,983.97421.7678.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,698.004,047.50-138.4 %0.01,296.17734.4043.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,012.842,650.00-161.6 %0.01,477.99411.1572.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,230.702,677.50-117.6 %0.02,252.14457.1979.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,258.323,607.00-186.7 %0.01,718.38294.1382.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์784.242,054.50-162.0 %0.02,420.02218.3791.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่2,139.073,035.40-41.9 %0.01,775.96588.9766.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,317.574,144.00-214.5 %0.0545.67364.8433.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม983.782,247.00-128.4 %0.01,583.55415.1073.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร1,007.295,105.00-406.8 %0.01,438.32541.5662.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน925.26704.0023.9 %5.02,426.87682.1271.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,123.591,609.00-43.2 %0.01,414.22399.0071.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,527.491,089.0028.7 %5.01,478.91253.3682.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,718.061,950.00-13.5 %0.02,094.52275.3486.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,158.766.8199.4 %5.01,263.89386.8669.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,297.553,446.40-165.6 %0.01,307.62546.2358.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,198.214,489.00-274.6 %0.01,704.84422.4275.2 %0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,393.403,258.40-133.8 %0.01,716.25361.2878.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,690.233,834.00-126.8 %0.02,433.11529.1478.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,489.642,741.19-84.0 %0.01,492.29219.8585.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย962.332,202.50-128.9 %0.02,309.35359.9384.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,073.743,362.50-213.2 %0.02,035.72266.0086.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,202.171,988.50-65.4 %0.02,121.59453.7678.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,436.901,736.83-20.9 %0.01,897.23642.8666.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,792.983,774.35-110.5 %0.01,107.76595.8146.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,903.514,607.00-142.0 %0.0835.91349.0558.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม963.272,306.00-139.4 %0.0468.17338.5227.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร12,389.093,674.0070.3 %5.0817.99508.8737.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,294.792,600.10-100.8 %0.01,843.62996.0246.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,675.142,512.00-50.0 %0.01,318.04494.0062.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,259.172,466.90-95.9 %0.0651.45238.4163.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,218.393,106.00-154.9 %0.01,768.89428.4875.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,201.73821.0031.7 %5.01,606.76802.1050.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,390.763,701.70-166.2 %0.02,465.88502.0379.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์846.661,434.00-69.4 %0.01,938.32254.1286.9 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,596.822,333.76-46.2 %0.01,214.02388.4268.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู784.351,850.00-135.9 %0.01,352.93279.3079.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,082.582,275.00-110.1 %0.0817.96503.4438.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,176.092,913.60-147.7 %0.01,233.49423.6365.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,199.803,122.30-160.2 %0.02,342.65714.5869.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,084.024,119.01-280.0 %0.01,984.711,350.9331.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี822.442,162.70-163.0 %0.51,856.18496.1173.3 %0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,747.911,539.6011.9 %5.02,725.851,021.1962.5 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,336.036,744.85-55.6 %0.02,102.65366.2582.6 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,082.399,290.16-201.4 %0.02,754.02606.4778.0 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,555.2617,039.50-47.5 %0.01,519.10721.0552.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,229.217,277.00-226.4 %0.01,866.28559.9570.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,557.5310,146.01-296.7 %0.02,456.77780.0168.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,449.015,119.01-15.1 %0.02,501.40331.3086.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,155.473,856.00-78.9 %0.01,239.99464.6762.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด6,051.858,628.00-42.6 %0.0747.48626.5516.2 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร4,090.399,963.20-143.6 %0.01,225.97351.2571.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,402.938,952.61-39.8 %0.01,091.621,032.845.4 %2.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,733.746,344.33-34.0 %0.01,546.50704.3654.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่7,160.597,781.85-8.7 %0.03,252.71488.0085.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,563.6516,856.00-156.8 %0.01,969.51839.8057.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,515.6011,230.002.5 %1.0861.36848.251.5 %0.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,026.246,466.00-60.6 %0.03,140.62685.7778.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,590.9711,660.07-53.6 %0.02,305.85683.7070.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,503.5211,581.59-110.4 %0.01,303.501,043.7719.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,558.895,107.50-43.5 %0.01,534.32583.8561.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,485.9110,292.20-8.5 %0.02,473.44548.0577.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,655.089,597.00-69.7 %0.0962.71251.7073.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,345.3412,845.73-53.9 %0.03,334.72519.1984.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,444.1015,168.67-32.5 %0.02,145.28824.4561.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,170.0329,130.00-139.4 %0.01,114.10120.2389.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,126.2510,247.00-12.3 %0.01,695.47632.7562.7 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี12,419.0714,457.91-16.4 %0.02,600.76715.4872.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,585.6235,555.64-128.1 %0.01,529.451,034.4532.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด17,073.4420,618.00-20.8 %0.01,099.48435.8860.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท20,426.9842,098.00-106.1 %0.01,135.31389.4965.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช11,002.9717,272.85-57.0 %0.01,350.521,082.9619.8 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,895.2710,352.90-446.2 %0.0602.52844.38-40.1 %0.0
รวม 471,965 663,448 -40.57 % 180,847 56,160 68.95 %