กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์134,555.98121,113.0010.0 %5.06,302.051,758.3272.1 %5.0
รวม 134,556 121,113 9.99 % 6,302 1,758 72.10 %