สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 149,456.38157,093.00-5.1 %0.06,905.5012,338.36-78.7 %0.0
รวม 149,456 157,093 -5.11 % 6,906 12,338 -78.67 %